Ứng dụng

Cho người dân

Hệ thống cung cấp các ứng dụng công khai thông tin đất đai, quy hoạch xây dựng phục vụ nhu cầu tra cứu của người dân trên web và các thiết bị di động.

ỨNG DỤNG

Dành cho Người Dân

UD cho cộng đồng

Tra cứu thông tin đất đai, quy hoạch xây dựng trên thiết bị di động.

UD cho sở ngành

Quản lý khai thác thông tin cho các cơ quan quản lý nhà nước.

ỨNG DỤNG

Dành cho Doanh nghiệp & Nhà đầu tư

TÌM KIẾM CƠ HỘI ĐẦU TƯ THÔNG QUA ỨNG DỤNG TRA CỨU THÔNG TIN TỔNG QUAN VỀ CÁC KHU CN

ỨNG DỤNG

Theo dõi tình hình KTXH

Tài khoản quốc gia và ngân sách nhà nước

 • Tổng sản phẩm GRDP: 88259.1 tỷ đồng So với cùng kỳ 15,78 %
 • Thuế: 2121.1 tỷ đồng So với cùng kỳ 15,78 %
 • Dịch vụ: 88259.1 tỷ đồng So với cùng kỳ 15,78 %
 • Nông lâm nghiệp thủy sản: 88259.1 tỷ đồng So với cùng kỳ 15,78 %
 • Công nghiệp và xây dựng: 88259.1 tỷ đồng So với cùng kỳ 15,78 %

Chỉ số sản xuất công nghiệp

 • Tổng sản phẩm GRDP: 88259.1 tỷ đồng So với cùng kỳ 15,78 %
 • Thuế: 2121.1 tỷ đồng So với cùng kỳ 15,78 %
 • Dịch vụ: 88259.1 tỷ đồng So với cùng kỳ 15,78 %
 • Nông lâm nghiệp thủy sản: 88259.1 tỷ đồng So với cùng kỳ 15,78 %
 • Công nghiệp và xây dựng: 88259.1 tỷ đồng So với cùng kỳ 15,78 %

Nông lâm nghiệp và thủy sản

 • Tổng sản phẩm GRDP: 88259.1 tỷ đồng So với cùng kỳ 15,78 %
 • Thuế: 2121.1 tỷ đồng So với cùng kỳ 15,78 %
 • Dịch vụ: 88259.1 tỷ đồng So với cùng kỳ 15,78 %
 • Nông lâm nghiệp thủy sản: 88259.1 tỷ đồng So với cùng kỳ 15,78 %
 • Công nghiệp và xây dựng: 88259.1 tỷ đồng So với cùng kỳ 15,78 %

Thông tin về ứng dụng

Ứng dụng cung cấp thông tin tổng quan về tình hình phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh hỗ trợ lãnh đạo UBND trong công tác chỉ đạo điều hành.

Xem chi tiết
Ứng dụng

Quản lý CSDL chuyên ngành